zaterdag, 28. augustus 2010 - 12:10

Grensgemeenten willen onderzoek naar drugsoverlast

Maastricht

Op uitnodiging van burgemeester Mans van Maastricht hebben de
burgemeesters van de Belgische gemeenten Lanaken, Riemst, Visé en Voeren, de gemeente Eijsden en de politiecommissarissen vrijdag in Maastricht overlegd over de drugsproblematiek. Ze hebben afgesproken om samen te gaan
onderzoeken hoe en of ze op eenzelfde manier informatie kunnen gaan
verzamelen over drugsgerelateerde overlast en veiligheidsgevoelens. Deze
gegevens vormen namelijk een belangrijke basis om de effecten van de pilot
ingezetencriterium te bepalen.

Alle gemeentes verzamelen nu op een eigen manier informatie over drugsoverlast in hun gemeente. Om te komen tot een duidelijk beeld van de huidige situatie is het van belang dat alle gemeenten echter op eenzelfde manier informatie verzamelen. Zo kunnen de resultaten van eventuele vervolgmetingen tegen de resultaten van deze nulmeting worden afgezet. En worden de effecten van het toegangsverbod duidelijk. Niet alleen voor de gemeente Maastricht, maar ook voor haar buurgemeenten.

De aanwezige burgemeesters en politiecommissarissen hebben toegezegd hier hun medewerking aan te verlenen. De gemeente Maastricht organiseert daarom op korte termijn een bijeenkomst met veiligheidsvertegenwoordigers van alle buurgemeenten en de politie.

In de pilot ingezetenencriterium wil de gemeente Maastricht de effecten onderzoeken van een toegangsverbod voor coffeeshops voor personen die niet in Nederland wonen. Omdat het verbod ook gevolgen kan hebben voor de omliggende gemeenten, is het van belang dat die gevolgen ook in kaart gebracht worden.
Provincie:
Tag(s):