woensdag, 31. maart 2010 - 15:18

Groep van 35 Irakezen uitgezet

Den Haag

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) heeft dinsdag een groep van 35 Irakezen met een overheidsvlucht uitgezet naar Bagdad. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt.

Dit is de eerste keer dat de DT&V gebruik heeft gemaakt van een overheidsvlucht naar Irak. De uitzetting vond plaats onder begeleiding van functionarissen van de Koninklijke Marechaussee en de DT&V.

De terugkeer van Irakezen volgt op de afschaffing van het categoriale beschermingsbeleid voor Centraal Irak. Het kabinet beëindigde het categoriaal beschermingsbeleid voor Irak toen bleek dat de veiligheidssituatie in Irak verbeterd was en dat andere Europese landen, zoals Zweden, geen bijzonder beschermingsbeleid meer voerden voor Irakezen.

Na afschaffing van de categoriale bescherming is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gestart met het herbeoordelen van alle zaken van asielzoekers uit Centraal Irak. Een deel van deze asielzoekers heeft alsnog een verblijfsvergunning gekregen, een ander deel dient terug te keren.

Veel Irakezen zijn al vrijwillig teruggekeerd naar Irak, onder andere met hulp van de Internationale Organisatie voor Migratie. De Nederlandse overheid ondersteunt terugkeerders, onder meer met terugkeer en herintegratieprojecten. De ex-asielzoekers die niet vrijwillig terugkeren worden gedwongen uitgezet.

In Europees verband zet Nederland zich in voor duurzame reïntegratie van terugkerende Irakezen, zowel vanuit de regio als vanuit de Europese Unie. In Europees verband wordt ook gekeken naar concrete ondersteuning aan lokale gemeenschappen met relatief veel terugkeerders door middel van kleinschalige gemeenschapsprojecten.
Provincie:
Tag(s):