woensdag, 27. januari 2010 - 11:47

Groningen trekt kortgeding tegen Gijs Grizzlies in

Groningen

De gemeente Groningen trekt het kort geding tegen de IJshockeystichting Gijs Grizzlies in. De gemeente heeft hiertoe besloten omdat de ijshockeystichting alsnog de verschuldigde ijshuur 2009/2010 van € 10.000,- heeft betaald.

Betaling van dit bedrag was een voorwaarde voor het verdere gebruik van de ijsbaan en faciliteiten op sportcentrum Kardinge. Dit betekent dat de Gijs Grizzlies het lopende seizoen kan afmaken, aldus de gemeente.

Het kort geding was aangespannen omdat Gijs Grizzlies niet had voldaan aan de betalingstermijn van de gemeente. Daarbij moest de ijshuur voor 4 januari 2010 betaald zijn.

Gijs Grizzlies heeft, na overleg met de gemeente, ingestemd met het betalen van de restantschuld in vier maandelijkse termijnen. Hierbij is afgesproken dat de totale schuld aan de gemeente uiterlijk 1 juni 2010 is voldaan. De ijshockeystichting kan op deze wijze schuldenvrij aan het nieuwe seizoen beginnen.
Provincie:
Tag(s):