donderdag, 23. september 2010 - 18:23

Grootschalige controle door Politie en Belastingdienst

Vlissingen

De Politie en Belastingdienst hebben vanmiddag een grootschalige actie uitgevoerd in het Middengebied en de Scheldestraat. De Politie inde openstaande boetes en controleerde zoveel mogelijk voertuigen. De Belastingdienst vorderde belastingschulden in.

Met deze actie startte het interventieproject van de gemeente Vlissingen om de leefbaarheid in het Middengebied en de Scheldestraat te versterken. Het interventieproject loopt tot eind april 2011.

Het doel van dit initiatief is tweeledig. Aan de ene kant streeft de gemeente naar normherstel en pakt fraude en misstanden aan. Aan de andere kant wil de gemeente maatschappelijke ondersteuning bieden waar dat nodig is.

De gemeente vormt samen met acht partijen een interventieteam. Dit zijn: de Sociale Dienst Walcheren, de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, de Uitvoeringinstituut Werknemersverzekering (UWV), het Openbaar Ministerie en de Politie.

De partijen in het interventieteam onderzoeken samen wie zich vermoedelijk niet aan de wet houdt. Ook bekijken ze wie mogelijk geen gebruik maakt van overheidssteun, terwijl hij of zij er wel recht op heeft. Het team neemt alleen contact op met bewoners als er aan de hand van het onderzoek aanleiding toe is. Dit gebeurt op verschillende dagen verspreid over de zeven maanden.

Ook zijn er actiedagen die uitsluitend zijn gericht op het opsporen van personen die zich niet aan de wet- en regelgeving houden, zoals de actiedag die donderdag plaatsvond. De Politie en Belastingdienst hebben de actie uitgevoerd met de partijen uit het interventieteam. De Douane en de Koninklijke Marechaussee ondersteunen de partijen.
Provincie:
Tag(s):