dinsdag, 27. april 2010 - 21:59

Grootscheepse controle in oude melkfabriek in Venray

Venray

Medewerkers van de gemeente Venray, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, politie Venray en de Vreemdelingenpolitie hebben een integrale controle gehouden bij een aantal bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw in de oude melkfabriek aan de Leunseweg/Zuivelweg in Venray. Daarbij werden zeven illegale slaap- en woonvertrekken aangetroffen. Eén daarvan was bovendien zo gevaarlijk, dat de bewoner er niet kan terugkeren. Ook werden overtredingen van de milieuwet geconstateerd.

Bij de controle waren ongeveer twintig medewerkers van de instanties betrokken. De afdeling Veiligheid & Handhaving van de gemeente Venray coördineerde de actie. De gemeente controleerde op het gebied van brandveiligheid, bouwen en milieu, de andere diensten op het terrein van hun eigen bevoegdheden. De politie was aanwezig om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen.
De integrale controle had tot doel om duidelijkheid te krijgen welke bedrijven gevestigd zijn in het complex. Daarnaast wil de gemeente het veiligheidsgevoel bij buurtbewoners verbeteren en ervoor zorgen dat de ondernemers zich aan de regels houden.

Het bedrijventerrein aan de Zuivelweg in Venray staat bij de gemeente en de politie bekend als een bedrijventerrein waar veel verloop is. Tevens versterkt het bedrijventerrein het gevoel van onveiligheid in de buurt. Aan de ene kant door een slechte uitstraling maar aan de andere kant ook omdat er geen goed zicht is op de activiteiten.
Het terrein is al meerdere malen gecontroleerd in samenwerking met de politie Venray, meestal op milieu-incidenten. In januari van dit jaar controleerden gemeente en politie een bedrijf op het terrein omdat het vermoeden bestond dat er hennep werd geteelt.
Provincie:
Tag(s):