woensdag, 10. maart 2010 - 21:01

Grote toename mannelijke slachtoffers mensenhandel

Amsterdam

Het aantal geregistreerde mannelijke slachtoffers van mensenhandel is verdrievoudigd. Dit blijkt uit cijfers van CoMensha, het Coördinatiecentrum Mensenhandel. Het aantal mannelijke slachtoffers steeg in 2009 naar 138. De jacht op mensenhandelaren heeft succes.

De intensivering van de aanpak van mensenhandel is succesvol. Politie, justitie en gemeenten voeren een actiever beleid om uitbuiting van mensen aan te pakken. Dit betekent echter wel dat de opvang en begeleiding van mensen ook kwantitatief moet toenemen.

In totaal zijn er 909 mannen en vrouwen als slachtoffer aangemeld. Er is een toename van tien procent ten opzichte van 2008. De door- en uitstroom en nazorg vanuit de opvang naar zelfstandig of begeleid wonen is een groot probleem. Belemmeringen als bindingseisen, het niet verkrijgen van een urgentieverklaring en het uitsluiten van mensen uit andere gemeenten voor het verkrijgen van een woning hebben ernstige gevolgen voor de hulp en opvang van slachtoffers. Investeringen in de opvang zijn nodig om de strijd tegen mensenhandelaren succesvol te houden.
Categorie:
Tag(s):