zaterdag, 12. juni 2010 - 23:59

Grote verkeerscontrole op de A7 bij Terwispel

Terwispel

De politie heeft van vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag een grootschalige verkeerscontrole gehouden op de parkeerplaats ‘De Walden’ op de A7.


Dat deden ruim 80 medewerkers van de politie samen met KLPD, Douane, Belastingdienst, Vreemdelingentoezicht politie Fryslân, RDW, Veilig Verkeer Nederland en Rijkswaterstaat.

Opstelling controle
Vanaf 19:30 uur werd het verkeer vanaf A7 door Rijkswaterstaat geplaatste bebording en matrixborden geleid naar de controleplaats. Voor het tankstation zelf waren twee controlestraten ingericht. Bestuurders werden dus eerst gecontroleerd voordat men kon gaan tanken. Het overige verkeer werd geleid naar de grote parkeerplaats waar acht controlestraten waren ingericht. Twee daarvan specifiek voor het zwaardere verkeer waarbij een weegbrug van het KLPD aanwezig was.
Bij iedere controlestraat was naast een politiemedewerker een medewerker van de RDW aanwezig. Hierdoor kon er een goede controle plaatsvinden op de technische staat van de voertuigen.

Resultaat politie
Door de politie werden in totaal 108 bekeuringen uitgeschreven;

■27 bekeuringen voor niet kunnen tonen rijbewijs

■23 bekeuringen voor gladde banden

■16 bekeuringen voor het niet kunnen tonen kentekenbewijs

■8 bekeuringen omdat de APK was verlopen

■6 bekeuringen voor een niet verzekerd voertuig

■5 bekeuringen voor defecte verlichting

■5 bekeuringen voor foutief gebruik van mistlampen

■4 bekeuringen voor een foutieve kentekenplaat op de aanhangwagen

■Daarnaast enkele bekeuringen voor; rijden tijdens rijontzegging, geen remverlichting, scheuren in chassis, overtreding rijtijdenwet, geen kinderbeveiligingssysteem, defecte richtingaanwijzer, foutieve hulpkoppeling en een keer voor het rijden onder invloed van alcohol

■Een bestuurder had een gummiknuppel in zijn voertuig. Deze is in beslaggenomen en werd proces-verbaal opgemaakt.

Openstaande boetes
Bestuurders werden voordat zij de controleplaats naderden gecheckt op zaken als openstaande boetes. In totaal is voor 1000 euro aan openstaande boetes geïncasseerd. Deze zaken werden afgehandeld door de politie en de Belastingdienst.

Resultaat Belastingdienst
In totaal heeft de Belastingdienst 23.310,05 euro geïncasseerd. Tijdens de controle werden 20 bestuurders gecontroleerd omdat zij nog een belasting schuld hadden openstaan. Daarvoor werden 7 voertuigen in beslag genomen voor een bedrag van 19.698,00 euro. Ter plaatse werd een bedrag van 3.612,05 euro geïnd. Medewerkers van de Belastingsdienst constateerden dat 16 automobilisten de auto van het werk voor privédoeleinden gebruikten. Zij zullen een naheffing ontvangen. Daarnaast werd er gecontroleerd op het gebruik van eurovignetten en BPM-overtredingen waarbij een inwoner van Nederland in een buitenlands voertuig rijdt.

Resultaat Douane
De medewerkers van de douane controleerden onder andere op het gebruik van rode diesel. In één brandstoftank werd dit aangetroffen. De betrokken bestuurder kreeg een bekeuring.

Vreemdelingenpolitie
Diverse voertuigen werden gecontroleerd op inzittenden. Deze worden nog onderzocht. Er werden geen bijzonderheden geconstateerd.
Provincie:
Tag(s):