dinsdag, 2. februari 2010 - 17:02

Grote zorgen over onzalige plannen goederenvervoer IJssellijn

Renkum

GroenLinks Renkum heeft in de gemeenteraad van Renkum vragen gesteld over plannen om de IJssellijn te gaan gebruiken voor goederenvervoer.

De provincies Gelderland en Overijssel lijken zich al akkoord hebben verklaard met 100 treinen per dag, met een lengte van 700 meter, die kan uitgroeien tot 1000 meter, en in 30 tot 40% van de gevallen beladen met gevaarlijke stoffen. Het gaat om het tracé Arnhem — Deventer in principe als aansluiting op de Betuwelijn. En dat betekent dat er langs onze gemeenterand in Oosterbeek 70 km trein per dag, ofwel 4 à 5 extra treinen per uur langs gaan komen. GroenLinks vindt dit een onzalig en ondoordacht idee.

In de afgelopen 4 jaar heeft de gemeente veel goede plannen kunnen realiseren, zeker door de inzet van onze wethouder Dirk van Uitert, stelt Monique van Gerwen: “De stations Wolfheze en Oosterbeek zijn open gebleven en er zijn plannen voor een nieuw station op Arnhems buiten, ofwel Oosterbeek oost. De geluidswering op de brug, met veel support van bewoners is afgerond. We hebben een goed Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan gemaakt met veel aandacht voor openbaar vervoer en veel inbreng van veel inwoners. Samen met de gemeente Arnhem zijn de plannen voor de inrichting van Arnhems Buiten, het grote Kematerrein klaar en daar hoort een station Oosterbeek-Oost (of Arnhem-West) bij. Ook werken we samen met de Provincie om mogelijkheden te zoeken voor de doortrekking van de (trein-)Valleilijn van Ede naar Arnhem. Met Connexxion en de gemeenten Wageningen en Arnhem zoeken we mogelijkheden de (bus)Valleilijn van Wageningen via onze gemeente naar Arnhem.”

De precieze details van de plannen kent de partij in Renkum nog niet en dat is een tweede kritiekpunt vanuit GroenLinks Renkum. Naast een verhoging van het vervoer over de brug kan het dus ook een flinke verhoging langs de dorpen Wolfheze en Oosterbeek gaan betekenen over de spoorlijn tussen Ede en Arnhem. Dat vinden we net zo zorgelijk als dat alles over de brug zou gaan.

Naar aanleiding van deze nieuwe Haagse plannen maakt GroenLinks Renkum zich op veel punten zorgen:

· de geluidswering en sterkte van de brug,
· overlast voor de omwonenden: trillingen, geluid
· sterk toenemende risico’s door vervoer van gevaarlijke stoffen
· lastiger te realiseren treinstation aan de oostrand van Oosterbeek
· extra druk en gevaar op de kruising met het spoorverkeer vanaf Utrecht
· meer druk op de stoptrein Ede-Arnhem en dus weer op de stations Wolfheze en Oosterbeek.

Het overleg over goederenvervoer door de gemeente mag niet alleen via provincie en stadsregio met het kabinet worden gevoerd. Het college heeft beloofd Groenlinks er verder over te informeren, want ook het college was er pas van op de hoogte.

Groen Links wil de aandacht vragen bij de Provincie, de Stadsregio, de Tweede Kamer en de minister van Verkeer & Waterstaat.
Provincie:
Tag(s):