woensdag, 13. januari 2010 - 9:39

Grotere kans uitval van vwo'er na ziekenhuisopname

Vwo-leerlingen die te maken hebben gehad met een of meer ziekenhuisopnamen, hebben een grotere kans de middelbare school zonder diploma te verlaten dan vwo’ers die niet in het ziekenhuis werden opgenomen. Bij alle andere (middelbare) schoolsoorten hadden ziekenhuisopnamen geen invloed.

Van de leerlingen die in 1993 in de brugklas zaten en tot en met 2008 zijn gevolgd in hun schoolloopbaan, is 10 procent uiteindelijk zonder diploma van de middelbare school gegaan. Voortijdig schoolverlaten kwam in deze volgperiode het vaakst voor bij het vbo en het minst vaak bij mavo-leerlingen. Van de vwo’ers verliet krap 8 procent de school voortijdig.

Bij elk schooltype verlieten jongens vaker dan meisjes en oudere brugklassers vaker dan jongere brugklassers voortijdig de school. Ook was de ongediplomeerde uitstroom van leerlingen van lage sociaaleconomische komaf groter dan van leerlingen van hogere komaf.

Vwo-leerlingen met een of meerdere ziekenhuisopnamen, hadden een 1,5 keer zo grote kans op schoolverlaten dan vwo-leerlingen zonder een ziekenhuisopname. Dit effect staat geheel los van sociaaleconomische komaf, geslacht en leeftijd bij aanvang van de vwo-opleiding. Bij leerlingen van het vbo, de mavo en de havo waren ziekenhuisopnamen niet van invloed op voortijdig schoolverlaten.
Categorie:
Tag(s):