donderdag, 11. februari 2010 - 9:14

Harde aanpak asbest

Den Haag

Het Rijk wil dat er beter en strenger toezicht wordt gehouden op de verwijdering van asbest, zodat er minder gevaar is voor mens en milieu.

Met gemeenten heeft het Rijk duidelijke afspraken gemaakt om het toezicht op de asbestverwijdering structureel te verbeteren.

Ook moet er door gemeenten harder opgetreden worden tegen illegale asbestverwijdering. De ontwikkeling van een Asbestvolgsysteem, aanpassing van de regelgeving, stringenter toezicht op bedrijven en betere handhaving op overtredingen moeten ervoor zorgen dat de asbestregels beter worden nageleefd.
Provincie:
Tag(s):