zaterdag, 2. oktober 2010 - 17:39

Herbegrafenis 19 ongeïdentificeerde personen in Vlissingen

Vlissingen

Begin 2011 wil de gemeente Vlissingen vak 3 (uitgezonderd de kindergraven) op de Noorderbegraafplaats ruimen en herinrichten.

Voordat er daadwerkelijk geruimd zal worden, worden eerst de elf graven die in aanmerking komen voor een herbegrafenis verplaatst. Daarnaast liggen er in vak 3 negentien personen begraven waarvan de identiteit niet is vastgesteld. Het gaat hier om drenkelingen of aangespoelde personen die omgekomen zijn tussen 1925 en 1987.

Het College van B&W van Vlissingen heeft besloten om de 19 niet geïdentificeerde overledenen uit eerbied te laten herbegraven op de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam. Op deze begraafplaats is een speciale voorziening om onbekende overledenen te begraven. Daarnaast is het door de herbegrafenis mogelijk om een DNA onderzoek uit te laten voeren bij de ongeïdentificeerden. De uitvoering vindt plaats in nauwe samenwerking met de Forensische Opsporing Politie Zeeland en het Nederlands Forensisch Instituut. Hiermee wordt het mogelijk dat de identiteit van de overledenen alsnog achterhaald kan worden, nu of in de toekomst.

Op 28 en 29 oktober 2010 zullen de ongeïdentificeerde personen herbegraven worden in Rotterdam. Daarnaast worden dan ook elf andere graven die nu in vak 3 liggen herbegraven of gecremeerd. De nabestaanden van deze graven hebben zich gemeld en een verzoek tot herbegraving of crematie ingediend.
De feitelijke ruiming van alle overige graven en de herinrichting van vak 3 zal aanvangen begin 2011.

De belanghebbenden van de graven die bij de gemeente bekend zijn, hebben begin 2010 hierover een brief ontvangen. Overige direct belanghebbenden kunnen zich nog steeds voor nadere toelichting melden met naam en contactadres bij de gemeente Vlissingen, via e-mail: meldingen@vlissingen.nl of op telefoonnummer 0118-487500.
Provincie:
Tag(s):