woensdag, 14. juli 2010 - 21:11

Herstel winterschade asfaltwegen in Emmen valt duurder uit

Emmen

De gemeenteraad van Emmen wordt gevraagd akkoord te gaan met een voorstel waarin € 630.000,- extra ter beschikking gesteld wordt voor het herstellen van de winterschade aan de asfaltwegen in de gemeente.

Eerder investeerde de gemeente al één miljoen euro om deze schade te herstellen. Dit blijkt nu echter niet voldoende te zijn. De omvang van de totale schade is groter dan bij de eerste inventarisatie was geconstateerd. Bovendien zijn een aantal wegen zo snel in kwaliteit achteruit gegaan dat plaatselijk repareren niet voldoende verbetering oplevert. Op die wegen zullen andere maatregelen getroffen moeten worden, zoals het gedeeltelijk of grotendeels vernieuwen van het wegdek.

Door de schades aan de asfaltwegen te herstellen, wordt ook de verkeersveiligheid geborgd. Daarom worden de komende periode nog diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Voor sommige wegen is het gezien de ernst en hoeveelheid van de schades echter wenselijk om deze gedeeltelijk of grotendeels te voorzien van een nieuw wegdek. Dit geldt voor de Siepelveenwijk te Nieuw-Weerdinge, de Zwarteweg in Veenoord, de Albstraat in Schoonebeek en de Wilhelmsweg te Wilhelmsoord.
Provincie:
Tag(s):