woensdag, 3. februari 2010 - 18:34

Hervormde Kerk in Dorkwerd als trouwlocatie

Groningen

Burgemeester en wethouders van Groningen stellen de gemeenteraad voor om de Hervormde Kerk in Dorkwerd aan te wijzen als trouwlocatie.

Daarmee komt het college tegemoet aan een verzoek van de kerkvoogdij van de kerk. Het aanwijzen van de extra trouwlocaties sluit ook aan bij de eerdere stadsuitbreiding in het noordwestelijke deel van de stad. In dit deel van de stad bevindt zich nog geen trouwlocatie. De Hervormde Kerk in Dorkwerd voorziet nu in deze behoefte.

De kerk voldoet aan de wettelijke eis van openbaarheid. Bovendien beschikt de kerk over een ontvangstruimte. Dat is ‘De Hoeksteen’, direct naast de kerk. Ook beschikt de kerk over ruime parkeergelegenheid. Het is eveneens mogelijk om in Dorkwerd een geregistreerd partnerschap te sluiten.

Als de raad instemt met het voorstel telt de gemeente Groningen in totaal 12 trouwlocaties. De andere locaties zijn het Stadhuis, de der Aa-kerk, de Stefanuskerk, de Martinikerk, de Stadsschouwburg, het Groninger Museum, het Scheepvaartmuseum, de Euroborg, de Coendersborg, het schip ‘Voorwaarts Voorwaarts’ en wijkservicecentrum Hoogkerk.
Provincie:
Tag(s):