woensdag, 23. juni 2010 - 15:47

Hirsch Ballin opent opvang slachtoffers mensenhandel

Amsterdam

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft woensdagochtend in Amsterdam de officiële start verricht van een pilot voor opvang van slachtoffers van mensenhandel. Dit heeft het ministerie van Justitie woensdag laten weten.

Verspreid over Nederland zijn 50 extra opvangplaatsen ingericht. De pilot vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de ministeries van Justitie en VWS. De opvang die woensdag door minister Hirsch Ballin is geopend, maakt deel uit van een pilot waarin veertig opvangplaatsen voor vrouwelijke slachtoffers en tien opvangplaatsen voor mannelijke slachtoffers zijn gecreëerd. Deze capaciteit komt bovenop de reeds bestaande gemeentelijke opvangvoorzieningen voor slachtoffers van mensenhandel.

De opvang van slachtoffers van mensenhandel is belangrijk om de uitbuitingssituatie waarin de slachtoffers zich bevinden direct te kunnen beëindigen. Zij krijgen op een geheime locatie beschermde opvang en individuele begeleiding. Voor veel slachtoffers is die bescherming een belangrijke voorwaarde om tot rust te komen en aangifte te (durven) doen tegen hun uitbuiters. Het ministerie van Justitie verwacht dat door de pilot categorale opvang de aangiftebereidheid zal stijgen en zo de opsporing en vervolging van de daders eenvoudiger wordt.

Aanleiding voor de pilot Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel is het tekort aan adequate opvang voor deze categorie slachtoffers. Met de vijftig opvangplaatsen die de ministeries van Justitie en VWS nu landelijk creëren, zal naar verwachting een belangrijk deel van het tekort aan opvangplaatsen worden opgelost. De ministeries betalen gezamenlijk 4 miljoen euro voor de extra opvang.

Het geld gaat naar drie organisaties verspreid over Nederland, die allemaal ervaring hebben met de opvang van kwetsbare groepen. Het primaire doel van de opvang is het stoppen van de uitbuiting. Daarnaast worden de slachtoffers individueel begeleid om zo te bepalen wat voor hen het beste vervolg is: Doorstromen naar een naar een andere opvang, uitstromen naar een zelfstandiger woonvorm of terugkeer naar het land van herkomst.

De pilot heeft een looptijd van twee jaar en eindigt in de zomer van 2012.
Provincie:
Tag(s):