vrijdag, 26. maart 2010 - 22:04

Hogere erkenning voor het Nedersaksisch

Groningen

Donderdag 25 maart jl. heeft gedeputeerde Hans Gerritsen mede namens de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf de officiële aanvraag voor hogere erkenning van het Nedersaksisch aangeboden aan Staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Bijleveld.

De Staatssecretaris heeft positief op deze aanvraag gereageerd. Zij gaf aan zich in te willen zetten voor de hogere erkenning onder deel drie van het Europese Handvest van regionale talen of talen van minderheden. Na afronding van de formele aanvraag door de lidstaat Nederland zal de Raad van Europa de aanvraag bekrachtigen. Na de Friese taal, die ook de deel drie status heeft, krijgt straks dan ook het Nedersaksisch deze hogere erkenning.
Provincie:
Tag(s):