vrijdag, 9. april 2010 - 15:32

Honderd honden weggehaald bij pension in Heerde

Heerde

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft donderdag in opdracht van de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) meer dan honderd honden weggehaald bij een dierenpension in de Gelderse gemeente Heerde.

Op het terrein troffen inspecteurs van de dienst na een tip een voor nagenoeg alle honden ondermaatse situatie aan. De dieren zijn voorlopig ondergebracht op locaties waar zij de benodigde verzorging en aandacht zullen krijgen. Tegen de 39-jarige eigenaresse van het pension zijn diverse processen-verbaal opgemaakt.

Tijdens de inspectie, die plaatsvond in samenwerking met Justitie, de politie Noord en Oost Gelderland en gemeentelijke milieuwerkers, werden verschillende overtredingen vastgesteld van eisen op het gebied van huisvesting en dierenwelzijn, zoals die in het Honden- en kattenbesluit zijn geregeld.

Zo werden tientallen honden permanent gehuisvest in te kleine en vaak vervuilde benches, kregen de dieren zeer eenzijdig voedsel en hadden sommige honden last van ernstige diarree. Een dierenarts stelde ter plekke vast dat de leefsituatie van de honden absoluut ontoelaatbaar was.

Vergunningenvoorwaarden
Door het regionaal milieuteam van de politie en de medewerkers van de gemeente werden daarnaast tal van milieuwetgeving overtredingen vastgesteld. Nagenoeg alle verplichtingen die waren opgelegd in de vergunningvoorwaarden werden overtreden.

Mensen die aan het einde van de dag hun pensionhond kwamen ophalen uit het pension waren zeer onthutst over de door de samenwerkende diensten aangetroffen leefsituatie van de honden die permanent op het terrein woonden.
Provincie:
Tag(s):