maandag, 31. mei 2010 - 15:23

Hoofdinspecteur met vervalste papieren buiten functie gesteld

De korpsleiding van politie Brabant-Noord heeft afgelopen donderdag 27 mei een 50-jarige hoofdinspecteur buiten functie gesteld.

De hoofdinspecteur heeft gedurende enkele jaren onbevoegd als hulpofficier van justitie (HOVJ) opgetreden. Begin april stelde de politie een 56-jarige inspecteur ook buiten functie omdat hij vermoedelijk zijn certificaat voor hulpofficier van justitie vervalst heeft.

Een hulpofficier van justitie is een politieambtenaar aan wie een aantal bijzondere bevoegdheden is toegekend, zoals o.a. de inverzekeringstelling van verdachten, doorzoeking ter inbeslagneming in bepaalde zaken e.d.

In de afgelopen weken heeft het korps een onderzoek gedaan naar de certificering van alle HOVJ's binnen het korps. Naast de twee hier boven genoemde zaken zijn bij nog vier andere HOVJ's problemen geconstateerd met de certificering. In die gevallen gaat het om een korte periode waarin zonder geldig certificaat is opgetreden of het verkeerd interpreteren van een ontheffingsregeling.

Bij eerder doorlichting zijn de nieuwe gevallen niet aan het licht gekomen, omdat de betrokkenen op het moment van de inventarisatie geen actieve hulpofficier van justitie waren of juist wederom een geldig certificaat hadden.

In alle gevallen is een onderzoek ingesteld. Uiteraard is het Openbaar Ministerie geïnformeerd over de gevallen.
Provincie:
Tag(s):