donderdag, 7. januari 2010 - 11:35

Hoogeveen stopt met strooien in woonwijken

Hoogeveen

Het aanhoudende winterweer in grote delen van Europa leidt tot schaarste van strooizout. In Hoogeveen is Area Reiniging daarom noodgedwongen gestopt met strooien van straten in woonwijken in met name de buitendorpen. Hierdoor kan het beschikbare zout optimaal ingezet worden op de belangrijkste wegen in de gemeente Hoogeveen. Op hoofdwegen en doorgaande (fiets)routes door woonwijken kan Area hierdoor wel gewoon blijven strooien.

De gemeente Hoogeveen heeft een uitgebreid 'strooipakket' ingekocht bij Area. Normaalgesproken wordt er op wegen met de prioriteit 1, 2 en 3 gestrooid. Ter vergelijking: In Emmen strooit Area uitsluitend op prioriteit-1 en -2 routes.

De routes die nu in Hoogeveen worden geschrapt, worden in Emmen nooit gereden. Behalve het strooien worden nog meer maatregelen genomen om de wegen begaanbaar te houden. Zo blijven de sneeuwschuivers ook gewoon rijden.

Ook bij de wijkkantoren is het strooizout op. Als de aanvoer van zout weer op peil is, dan komt er ook weer zout beschikbaar bij de wijkkantoren. Het zout is alleen bedoeld voor gebruik op de openbare weg, trottoirs en op- en afritten.

Prioriteit 1
Bij gladheid worden als eerste de hoofdwegen, carpoolplaatsen, wijkontsluitingswegen, busroutes, bruggen (in hoofdwegen en doorgaande fietspaden) en de belangrijkste fietsroutes gestrooid.

Prioriteit 2
Als het na uitvoering van prioriteit 1 nog nodig is, wordt gestart met de wegen naar en rond de verzorgingshuizen, scholen, kinderdagverblijven, de parkeerterreinen bij de winkelcentra, dorpshuizen, sporthallen en andere wegen buiten de bebouwde kom.

Prioriteit 3
Als de gladheid aanhoudt en de situatie op de andere wegen laat het toe, dan worden ook nog de overige fietspaden en de straten in de woonwijken gestrooid. Dit gebeurt van maandag tot en met zaterdag tussen 7 en 17 uur. De effecten zijn afhankelijk van de verkeersdrukte.
Provincie:
Tag(s):