zondag, 24. januari 2010 - 20:37

Huismus wederom op nummer één

Zeist

Nederland telde afgelopen weekend massaal haar tuinvogels. Zondagavond 18.00 uur hadden al meer dan 31.000 vogelliefhebbers hun gegevens doorgegeven. De verwachting is dat dit nog zal oplopen tot ruim 35.000.

In totaal werden bijna 1 miljoen vogels geteld. Vorig jaar deden 22.000 mensen mee en die telden gezamenlijk 850.000 vogels. De huismus is de meest getelde soort tijdens de Nationale Tuinvogel Telling, die Vogelbescherming Nederland in samenwerking met SOVON

Vogelonderzoek Nederland voor de zevende keer organiseerde.
Evenals voorgaande jaren werd de huismus het meest waargenomen, ondanks het feit dat de huismussenpopulatie de afgelopen 25 jaar is gehalveerd. Dankzij de Tuinvogeltelling kan uit nader onderzoek blijken op welke plaatsen de huismus het juist wel of minder goed doet. Huismussen leven namelijk bijna uitsluitend rondom bebouwing en komen juist veelvuldig in tuinen voor.

Het lijkt erop dat de sneeuwval en vorst van deze winter weinig invloed heeft op de tuinvogels. Wellicht door het feit dat juist tuinvogels binnen de bebouwde kom leven en veelvuldig worden bijgevoerd. Sommige vogels uit het buitengebied zoeken bij streng winterweer juist daarom de stad op.

De voorlopige Nationale Tuinvogel Toptien 2010 ziet er als volgt uit (tussen haakjes de stand van 2009):


1. Huismus (1)

2. Merel (3)

3. Koolmees (2)

4. Vink (5)

5. Pimpelmees (4)

6. Spreeuw (7)

7. Kauw (6)

8. Turkse Tortel (8)

9. Houtduif (9)

10. Roodborst (12)
Provincie:
Tag(s):