vrijdag, 21. mei 2010 - 19:53

Huisvesting gevonden voor Het Zuidelijk Toneel

Tilburg

De komst van Theatergezelschap Het Zuidelijk Toneel (HZT) naar Tilburg komt in zicht nu er overeenstemming is over huisvesting aan de Ringbaan Oost en het college daarnaast ook het jaarplan voor 2010 heeft goedgekeurd. HZT komt in augustus van Eindhoven naar Tilburg en neemt haar intrek in Ringbaan Oost nr. 8. Dat is het gebouw waar ook de Kunstbalie is gevestigd. Ook dochtergezelschap Cargo verhuist van Eindhoven naar Tilburg.

HZT ontvangt huisvestingssubsidie van gemeente voor de huur van het gebouw. Daarnaast zijn aan de verhuizing flinke kosten verbonden die HZT voor het overgrote deel voor eigen rekening neemt. De gemeente komt in een deel van de kosten tegemoet. In totaal ontvangt HZT jaarlijks een subsidie van ruim 160.000 euro van 2011 tot en met 2014.
Provincie:
Tag(s):