zaterdag, 15. mei 2010 - 12:33

Huisvuil zo snel mogelijk opgeruimd na nieuw akkoord

Amsterdam

Vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF hebben vrijdagavond een principeakkoord bereikt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over een 2-jarige cao.

De cao biedt koopkrachtbehoud en werkzekerheid. Partijen leggen het akkoord met een positief advies voor aan hun achterban.

Werknemers ontvangen dit jaar eenmalig 1,5 procent. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2010 en 2011 verhoogd met telkens 0,5 procent en het salaris wordt in 2011 verhoogd met 0,5 procent. Voor de lager betaalden wordt de bodem in de eindejaarsuitkering verhoogd van
836 euro naar 1750 euro.

Eén procent van de eenmalige uitkering in 2010 kan structureel worden als de bonden en werkgevers het eens worden over een sociale leidraad begin 2011 wanneer de omvang van de bezuinigingen bekend zijn. In de sociale leidraad maken de partijen afspraken over hoe de bezuinigingen worden opgevangen. De uitgangspunten hierin zijn: minder externen, minder bureaucratie, modernisering en geen gedwongen ontslagen.

Het pakket bevat naast afspraken over koopkrachtbehoud en werkzekerheid, ook afspraken over het tegengaan van agressie en geweld, levensfasebeleid, het bevorderen van de inzetbaarheid en het verbeteren van de balans werk-privé. Kortom een samenhangend pakket aan maatregelen gericht op langer, gezond en met plezier doorwerken.

Hiermee kan een lange periode van acties, die op 3 februari begonnen, worden afgerond. Ook de acties bij de reiniging in Utrecht en Amsterdam worden beëindigd. Het vuil in de steden wordt zo snel mogelijk weer opgehaald. Ruud Kuin, landelijk cao-onderhandelaar van Abvakabo FNV: "Wij zijn tevreden. Het is een evenwichtig akkoord geworden met werkzekerheid en koopkrachtbehoud. Het is voor de publieke sector een doorbraak, want overal wordt vastgehouden aan de nullijn."
Provincie:
Tag(s):