woensdag, 16. juni 2010 - 16:58

Hypermoderne windmolens langs oude dijk Flevoland

Lelystad

'Nederland krijgt in de gemeente Noordoostpolder een hypermodern, toekomstgericht windpark van 86 molens, in het land en op het water, dat ruim voldoende energie gaat leveren voor alle inwoners van Flevoland', meldt de provincie Flevoland woensdagmiddag.

De milieueffecten en alle andere benodigde 36 vergunningen zijn nu ‘besluitklaar’ en worden ter visie gelegd; iedereen kan er nu zijn of haar zegje over doen. De Koepel Windenergie Noordoostpolder, de gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland hebben zich de afgelopen jaren enorm ingespannen om tot dit resultaat te komen.

Met het ondertekenen van het Rijksinpassingsplan door de ministers van EZ en VROM zijn de regionale samenwerking en de inzet op duurzame energie beloond. In 2011 wordt het besluit over de bouwvergunning voor het windpark tegemoet gezien. Flevoland kan dan gaan bouwen aan het grootste windpark van Nederland.

Vanaf het vissersmonument op Urk blijft het zicht op het IJsselmeer behouden. Dat is dankzij het besluit van Provinciale Staten om langs de Zuidermeerdijk grotere windmolens toe te staan. Hierdoor is het mogelijk om ten noorden van Urk 7 windmolens minder te bouwen. Tevens kunnen de inwoners van Urk nu in het windpark participeren. Op deze manier houdt ook het Rijk rekening met de belangen van Urk in relatie tot de ontwikkeling van het windpark.

Ter tegemoetkoming van het toestaan van grotere molens aan de Zuidermeerdijk voldoen de initiatiefnemers aan het provinciale beleid met een zogeheten gebiedsgebondenbijdrage. Deze bijdrage van naar verwachting 1,2 miljoen euro biedt mogelijkheden voor investeringen in het gebied aan de natuur, recreatieve faciliteiten of het landschap.

Gedeputeerde Anne Bliek: “Met de bouw van dit windpark is Flevoland hard op weg om in 2013 60 % van de energie duurzaam op te wekken. We doen er alles aan om onze natuur, het milieu en onze leefomgeving optimaal tot hun recht te laten komen en te beschermen. Dat kan zonder dat een gebied op slot gaat. Met dit plan tonen we dat aan. Het resultaat van de zorgvuldig uitgevoerde MER en planvoorbereiding laat zien dat windenergie en beschermde natuur, milieuwaarden, landschap en beleving goed samen kunnen gaan.”

In het plan zijn 38 molens op het land voorzien met een ashoogte van 136 meter en een tiphoogte van 198 meter; in het water staan 48 molens gepland met een ashoogte van 107 meter en een tiphoogte van 159 meter.

Het Inpassingsplan ligt van 18 juni t/m 29 juli gedurende 6 weken ter inzage op het ministerie van EZ, het provinciehuis Flevoland, de gemeentehuizen van Noordoostpolder, Lemsterland en Urk.
Provincie:
Tag(s):