woensdag, 12. mei 2010 - 9:39 Update: 08-07-2014 0:31

Hyves-profiel blijkt wél belangrijk bij sollicitaties

Enschede

Recruiters zeggen bij sollicitaties geen gebruik te maken van informatie die derden aan iemands Hyves-profiel toevoegen. Uit onderzoek van Kirsten van Wingerden van de Universiteit Twente blijkt echter dat ze er wel degelijk rekening mee houden.

Foto’s en ‘krabbels’ die door anderen op jouw Hyves-profiel zijn geplaatst, kunnen ervoor zorgen dat je wel, of juist niet, voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd.

Met de opkomst van het internet en social media zoals Hyves, LinkedIn en Facebook is het steeds eenvoudiger om informatie over iemand te vinden. Bij sollicitatieprocedures speelt het online profiel van een sollicitant dan ook een steeds belangrijkere rol.

Kirsten van Wingerden, masterstudente Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente, onderzocht welke informatie van Hyves door recruiters wordt gebruikt om een indruk te krijgen van een sollicitant en welke gevolgen dat heeft voor zijn of haar baankansen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat recruiters weliswaar aangeven dat ze uitsluitend gebruik maken van informatie die een sollicitant zelf op zijn profiel heeft geplaatst, maar dat ze in de praktijk anders handelen. Door derden geplaatste informatie op Hyves, zoals 'krabbels' en foto's, blijkt namelijk wel degelijk een belangrijke rol te spelen bij de eerste selectie van sollicitanten. Het effect speelt het sterkst bij de selectie van sollicitanten voor representatieve functies waarvoor veel verschillende vaardigheden zijn vereist. Van Wingerden vond geen verschillen tussen verschillende branches en grotere en kleinere bedrijven.

Gemanipuleerd

In het onderzoek kregen 159 personen die de beslissingen nemen binnen het sollicitatieproces gemanipuleerde Hyves-profielen voorgeschoteld. Negatieve foto's en 'krabbels' bleken de kans op een uitnodiging voor een gesprek te verkleinen. Het effect was het grootst bij negatieve foto's.
Somaya Ben Allouch, de begeleidster van Van Wingerden, geeft aan dat het voor sollicitanten steeds moeilijker is om te doorgronden waarom ze zijn afgewezen. "Let heel goed op de inhoud van je profiel; niet alleen op wat je er zelf op zet, maar ook wat je vrienden erbij zetten," adviseert ze sollicitanten.

Het afstudeeronderzoek van Van Wingerden is onderdeel van een breder onderzoek naar de invloed van digitale technologie, zoals social media, op het dagelijks leven van mensen.
Categorie:
Tag(s):