maandag, 5. juli 2010 - 21:11

In Friesland worden op grote schaal roofvogels gedood

In het eerste half jaar van 2010 zijn bij de Friese Milieu Federatie 104 zekere gevallen van roofvogelvervolging in Friesland gemeld. Met name de buizerd, bruine kiekendief en havik moeten het in Friesland ontgelden met respectievelijk 75, 14 en 12 vervolgingsgevallen.

De methoden van vervolging die het meest worden toegepast zijn: vergiftiging (28 x), het uit de boom gooien van het nest met eieren of jongen (25), het vernielen of uithalen van eieren (18) en afschot (10). Friesland is met roofvogelvervolging de trieste koploper van alle provincies in Nederland. Het wordt steeds duidelijker dat een belangrijk deel van deze zinloze vervolging wordt veroorzaakt door lieden die zeggen hiermee weidevogels te beschermen.

De werkelijke cijfers van roofvogelvervolging in Friesland zijn nog veel hoger. Met name uit het noordelijke en westelijke deel van Friesland komen nog geen meldingen binnen omdat hier nog weinig systematisch onderzoek naar roofvogels wordt gedaan. Bovendien worden delen van Friesland al jaren niet meer onderzocht omdat hier jaarlijks systematisch alle nesten worden vervolgd. Deze massale vervolging heeft bij sommige onderzoekers tot demotivatie geleid om dergelijke gebieden nog te inventariseren. Ook worden er veel onzekere gevallen gemeld. Deze worden niet opgenomen in het overzicht. Over een heel jaar gerekend worden er in Friesland honderden roofvogels gedood terwijl ze strikt zijn beschermd volgens de wet.
Provincie:
Tag(s):