donderdag, 11. maart 2010 - 12:53

Informatiebijeenkomst collegevorming gemeente Leek

Leek

Op maandag 8 maart jl. is in het gemeentehuis van Leek een openbare informatiebijeenkomst geweest van de lijsttrekkers van de politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen.

Als vervolg hierop wordt op maandag 15 maart a.s. om 20 uur in de raadszaal een openbare informatie-bijeenkomst gehouden over de collegevorming. Ben Plandsoen zal als informateur verslag doen van zijn gesprekken met de lijsttrekkers van de verschillende partijen.
Provincie:
Tag(s):