dinsdag, 31. augustus 2010 - 9:47

'Inrichting voor veelplegers niet geschikt voor vreemdelingen'

Den Haag

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming adviseert negatief over het voorstel van de minister van Justitie om vreemdelingen zonder verblijfstitel die zijn veroordeeld tot een isd-maatregel in één inrichting bij elkaar te plaatsen. Dit advies is uitgebracht op verzoek van de minister.

De isd-maatregel (plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders) kan sinds een jaar ook worden opgelegd aan vreemdelingen die na het einde van de maatregel niet in Nederland mogen blijven. De minister verwacht dat een deel van de vreemdelingen door de isd alsnog wordt gemotiveerd om aan het vertrek uit Nederland mee te werken.

De Raad is van mening dat er bij toepassing van de isd-maatregel in deze gevallen geen sprake is van een volwaardige isd-maatregel. Een echte behandeling is namelijk niet aan de orde, terwijl de isd daar wel voor is bedoeld. Hierdoor resulteert de maatregel in een kale opsluiting van twee jaar. De Raad vindt dat de maatregel daarvoor niet mag worden gebruikt.
Vrijheidsbeneming met uitzetting als doel kan door middel van vreemdelingenbewaring worden gerealiseerd. Die is omgeven met een aantal rechtswaarborgen die bij de isd-maatregel ontbreken.
Provincie:
Tag(s):