donderdag, 27. mei 2010 - 11:10

Inspectie blunderde bij Twentse neuroloog

Den Haag

De inspectie voor de gezondheidszorg had het disfunctioneren van de Twentse neuroloog eerder moeten onderzoeken. Dat concludeert de commissie-Hoekstra die het functioneren van de inspectie voor de gezondheidszorg in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tussen 2000 en 2009 heeft onderzocht.

De inspectie had het disfunctioneren van de neuroloog eerder moeten onderzoeken. Pas in maart 2004 kwam de inspectie in actie, maar al op 18 november 2003 had de inspectie naar aanleiding van de melding van een apotheek over door de neuroloog aan zichzelf uitgeschreven recepten een gedegen onderzoek moeten beginnen, aldus de commissie-Hoekstra.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de inspectie overeenkomstig de eigen interne procedure aangifte moeten doen van diefstal van medicijnen en vervalsing van recepten door de neuroloog. De inspectie had de voorwaarden voor de werkhervatting van de neuroloog van maart 2004 tot begin 2009 beter in de gaten moeten houden. Binnen de inspectie verliep de informatievoorziening over het disfunctioneren van de neuroloog met horten en stoten. Wat met de neuroloog werd afgesproken en hoe met deze afspraken werd omgesprongen drong niet door tot de leiding van de inspectie. Dat had wel gemoeten.

Toen en ook nu worstelen de inspectie en het ministerie met de ‘zekere onafhankelijkheid’ die de inspectie binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft. De inspectie, waarvan de historische wortels teruggaan tot 1804, en het ministerie waar voor alle ambtenaren, ook die van de inspectie, geldt dat hun doen en hun laten vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid, kennen een ongemakkelijke verstandhouding. Dat moet beter en daar doet de commissie organisatorische voorstellen voor.

Het huidige functioneren van de inspectie roept vragen op als het gaat om de behandeling van individuele klachten van patiënten, hun familieleden of nabestaanden. Dat geldt ook voor anonieme klachten. De inspectie stelt zich hierbij terughoudend op. Té terughoudend. De inspectie moet hier ruimhartiger mee omgaan.

De huidige structuur van de organisatie van de inspectie is nog steeds een mengvorm van centralisatie en regionale verankering. Aan regionale verankering zijn nadelen verbonden. Daarom stelt de commissie voor om de voor- en nadelen van volledige centralisatie en collocatie van alle onderdelen van de inspectie in het midden van het land (regio-Utrecht) te onderzoeken.
Provincie:
Tag(s):