donderdag, 28. januari 2010 - 15:06

Inspectie jeugdzorg zet onverwacht toezicht vaker in

Den Haag

De inspectie gaat in 2010 het onverwacht toezicht bij jeugdzorginstellingen vaker inzetten. Dit handhavingsinstrument is vorig jaar voor het eerst door de inspectie gebruikt. Vaak worden de bezoeken van te voren worden aangekondigd, zodat de instelling het toezicht kan voorbereiden

Met het vaker inzetten van onverwacht toezicht wil de inspectie een scherper beeld krijgen van jeugdzorginstellingen. De afgelopen tijd is er ook meer ervaring opgedaan met verscherpt toezicht. Hierbij krijgen instellingen voor een jaar extra aandacht van de inspectie, moeten ze een verbeterplan maken en rapporteren over de voortgang hiervan. Na een jaar vindt er een hertoets plaats.

De Inspectie jeugdzorg gaat in 2010 diverse onderzoeken doen. Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën: toezicht samen met andere (jeugd) inspecties binnen het Integraal Toezicht Jeugdzaken, toezicht naar aanleiding van calamiteiten en gepland toezicht.
Provincie:
Tag(s):