dinsdag, 2. februari 2010 - 9:24

Inspiratiebijeenkomst ter vergroting van de leefbaarheid in de wijk

Veendam

Op woensdagavond 3 februari a.s. wordt er in cultuurcentrum van Beresteyn om 18.00 uur een inspiratiebijeenkomst georganiseerd. De avond staat in het teken van Wijkgericht Werken en is bedoeld voor de wijkteams en de gemeentelijke adviesraden, zoals de Sociale Raad, de Seniorenraad en de WMOraad.

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst leren partijen elkaar kennen en zullen ze elkaar inspireren. Alle wijkwethouders zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

In acht wijken van de gemeente Veendam zijn wijkteams actief. In een wijkteam hebben zitting: beheerteams (bewoners van de wijken), buurthuizen, Acantus, gemeente, politie en Stichting Compaen. Regelmatig zijn ook basisscholen of zorginstellingen vertegenwoordigd. Wijkteams zetten zich voor het vergroten van de leefbaarheid in de wijk.
Provincie:
Tag(s):