donderdag, 2. september 2010 - 13:35

Instroom wettelijke schuldsanering over 2009 stabiel

Den Haag

De instroom van nieuwe zaken in de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (Wsnp) is in 2009 stabiel gebleven op bijna 9.000 zaken. Naar verwachting zal het effect van de economische crisis pas blijken uit de cijfers over 2010. Dat staat in de zesde monitor Wsnp, die minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ruim zeventig procent van deelnemers rondt een Wsnp-traject af met een ‘schone lei’ en dat blijkt een duurzame oplossing: slechts een klein deel van de schuldenaren krijgt later weer betalingsachterstanden.

De Wsnp is bedoeld om schuldenaren die te goeder trouw zijn en die een problematische schuldenlast hebben die niet minnelijk kan worden opgelost, uitzicht te bieden op een schone lei. Die hoofddoelstelling wordt in ruim 70 procent van de gevallen behaald, blijkt uit de zesde monitor. Het aantal mensen dat jaarlijks met een ‘schone lei’ uit de Wsnp-procedure komt, stijgt licht. Sinds de inwerkingtreding van de wet zijn circa 49.000 schone leien verstrekt en 14.000 gerechtelijke akkoorden gerealiseerd.
Categorie:
Tag(s):