donderdag, 21. januari 2010 - 10:08

Inwoners nieuwe gemeente beslissen mee over naam

Op 1 januari 2011 ontstaat een nieuwe gemeente in de Zuidwesthoek van Fryslân. De gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel gaan dan op in een nieuwe gemeente.

De gemeenteraad van de nieuwe gemeente zal in 2011 besluiten of de huidige naam, Súdwest Fryslân, gehouden wordt of dat er gekozen wordt voor een nieuwe naam. En hier kunnen de inwoners hun mening over geven!

De uiteindelijke keuze voor de naam van de nieuwe gemeente wordt genomen door de nieuwe gemeenteraad die vanaf januari 2011 aan de slag gaat. De verkiezingen voor deze nieuwe gemeenteraad zijn in november van dit jaar. In de vijf fusiegemeenten worden geen gemeenteraadsverkiezingen in maart gehouden, zoals dat in de rest van het land het geval is.

Tijdens de verkiezingen in november kunnen alle stemgerechtigden hun voorkeur voor één van vijf mogelijke gemeentenamen uitspreken. Elk van de vijf fusiegemeenten mag hiervoor één naam inleveren. De gemeenteraad van Sneek bepaalt later dit jaar welke naam Sneek zal indienen. Om een goed beeld te krijgen van de voorkeur van de inwoners van de gemeente Sneek, kunnen zij nu hun voorkeur aangeven.

Ze kunnen kiezen uit drie opties:
- Sneek
- Sneek-Súdwest Fryslân
- Iets anders

Via www.sneek.nl/naam kunnen inwoners vóór 1 maart 2010 hun voorkeur doorgeven. Dit kan ook via de post. Met vermelding van naam, adres en de gemeentenaam die de voorkeur heeft, kunnen inzendingen gestuurd worden naar gemeente Sneek, t.a.v. Griffie, postbus 10.000, 8600 HA Sneek.
Provincie:
Tag(s):