dinsdag, 23. februari 2010 - 16:47

Inzamelen gescheiden afval succesvol in Landgraaf

Landgraaf

Na het eerste jaar is gebleken dat het systeem van gescheiden afval inzamelen in de gemeente Landgraaf zeer succesvol is. Na een aanvankelijke gewenningsperiode zijn veel inwoners van Landgraaf enthousiast geraakt en is er veel minder afval aangeboden dan voorgaande jaren. Bij restafval is een daling te zien van 43% (2318 ton) ten opzicht van 2008, zo meldt de gemeente.

Sinds 1 januari 2009 wordt het huishoudelijk afval in Landgraaf ingezameld via het zogenaamde volume/frequentie systeem, een vorm van Diftar (gedifferentieerde tarieven). Hierbij is het uitgangspunt, dat iemand die veel afval aanbiedt meer betaalt dan iemand die minder afval aanlevert. Bij de afvalheffing over 2009 betalen inwoners van Landgraaf voor hun afval naast een vast tarief een variabel tarief voor het aantal keren dat afval is aangeboden. Voor veel huishoudens betekent dit dat zij per saldo veel minder betalen dan in voorgaande jaren. De totale afvalinzamelkosten zijn namelijk in 2009 met € 349.000,- (voorlopige cijfers) gedaald ten opzichte van 2008. Dit betekent dat de huishoudens die het afval goed scheiden goedkoper uit zijn geweest. Doordat op de kosten van afval kan worden bespaard, is de scheiding van afval enorm toegenomen. In 2009 werd maar liefst 61% van het huishoudelijk afval gescheiden. Daarnaast is in 2009 ook meer papier (8%) en glas (16%) ingezameld.

In 2009 werd eveneens gestart met de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingsmateriaal. Wethouder Freed Janssen (Milieu, GBBL) is verheugd dat de inzameling van deze nieuwe afvalstroom goed is opgepakt. In 2009 werd 435.200 kilo kunststof verpakkingsmateriaal opgehaald. Gemiddeld is dit 25 kg kunststof per huishouden. Freed Janssen geeft de burgers van Landgraaf een compliment voor dit geweldige resultaat. "Al met al wordt door de scheiding van het afval niet alleen de eigen beurs ontzien, maar wordt ook een bijdrage geleverd aan het milieu. Hier snijdt het mes dus aan twee kanten."
Provincie:
Tag(s):