vrijdag, 16. april 2010 - 8:14

Inzet luchtmacht ondanks aswolk gewaarborgd

Den Haag

De aswolk die veroorzaakt is door een vulkaanuitbarsting op IJsland levert beperkingen op voor het luchtverkeer maar heeft geen invloed op de inzet van de luchtmacht. Dit heeft het ministerie van Defensie laten weten.

‘De nationale taak om het luchtruim te bewaken wordt gewoon uitgevoerd. Ook reddingshelikopters blijven inzetbaar’, aldus Defensie.

Quick Reaction Alert
In het kader van de Quick Reaction Alert staan permanent 2 F-16’s klaar. Wanneer een ongeïdentificeerd vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenkomt, kunnen de jachtvliegtuigen worden ingezet om het te onderscheppen.

Reddingshelikopters
Ook de reddingshelikopters staan dag en nacht paraat. Wanneer zich een noodsituatie voordoet op een schip, boorplatform of een Waddeneiland rukken ze uit om patiënten naar het vaste land te brengen.

Beperking vliegoefeningen
Tot 24 april vindt vanaf Vliegbasis Leeuwarden de internationale vliegoefening Frisian Flag plaats. Het oefengebied ligt ten noorden van de Waddeneilanden. Omdat de aswolk zich richting dit gebied verspreidt, wordt er tot nader order niet gevlogen door de deelnemers. Het stilleggen van de vliegactiviteiten is een voorzorgsmaatregel in het kader van de veiligheid.

Ook het marinefregat Hr. Ms. De Zeven Provinciën ondervindt hinder, doordat de oefening Joint Warrior waarin ze participeert eveneens plaatsvindt in het betreffende gebied.
Provincie:
Tag(s):