vrijdag, 15. januari 2010 - 13:01

Jachtverbod in Gelderland

Provincie Gelderland heeft met ingang van 12 januari een jachtverbod ingesteld vanwege het aanhoudende winterweer. Het betreft de jacht op wilde eend, houtduif, konijn en fazant-haan.

Tegelijkertijd wordt de ontheffingen voor schadebestrijding van grauwe ganzen, kolganzen, knobbelzwanen en meerkoet opgeschort. De jachtsluiting geldt niet voor beheer en schadebestrijding van grotere diersoorten, zoals herten en zwijnen, die goed zijn ingesteld op langdurige kou en sneeuw.

Gedeputeerde Harry Keereweer: *Vanwege de aanhoudende vorst en sneeuwbedekking wordt het steeds moeilijker voor wilde dieren om voedsel te verzamelen. De dieren raken verzwakt door de onrust die door de jacht ontstaat. Voor de provincie Gelderland is dit reden de jacht tijdelijk te sluiten en ontheffingen voor watervogels op te schorten*.

Sinds 29 december is er sprake van een tweede periode van matige tot strenge vorst en sneeuwbedekking in de gehele provincie. Vrijwel alle binnenwateren met uitzondering van de rivieren zijn bevroren. De weersverwachting geeft aan dat het winterweer nog minstens een week zal aanhouden.

De provincie heeft de gevolgen van het winterweer voor de wilde dieren nauwlettend in de gaten gehouden. Tegelijkertijd heeft de provincie advies gevraagd aan deskundige partijen, onder andere de Vogelbescherming, Faunabeheereenheden Gelderland, de KNJV en het Faunafonds. Mede op grond van deze adviezen hebben Gedeputeerde Staten besloten de jacht per 12 januari te sluiten.

Gedeputeerde Staten hebben dit besluit genomen, in aanvulling op de wettelijk reeds geldende beperkingen voor het jagen onder winterse omstandigheden. De Flora- en faunawet biedt het wild verder de nodige bescherming in de winter. Zo is het verboden te jagen als de grond met sneeuw bedekt is op wild in of nabij wakken in het ijs en op wild dat in uitgeputte toestand verkeert.

Als de weersomstandigheden voor 31 januari aanzienlijk verbeteren zal de provincie bezien of de sluiting van de jacht moet worden gehandhaafd, nadat opnieuw adviezen bij de betrokken partijen zijn ingewonnen.
Provincie:
Tag(s):