dinsdag, 5. januari 2010 - 10:45

Jeugd krijgt inzicht in verkeerssituaties

Vlieland

Op 18 en 19 januari krijgen kinderen van de plaatselijke basisschool “De Zevenster” en het VMBO “De Krijtenburg” van Vlieland inzicht in gevaarlijke situaties die zich rondom een vrachtwagen voordoen. In het kader van een scholingsproject hebben Chauffeurs Vereniging Friesland (C.V.F) een vrachtwagen (oplegger) ter beschikking gesteld. Deze vrachtwagen is volledig ingericht voor educatieve doeleinden. Denk hierbij aan de dode hoek en op rotondes.

Een docent van de C.V.F. geeft veiligheid ‘in-zicht’. ‘In-zicht’ heeft drie betekenissen:

• een stukje veiligheid in het vooruitzicht
• inzicht krijgen voor de chauffeur
• inzicht krijgen in het verkeer.

De 18 meter lange vrachtwagen komt op het terrein van camping Stortemelk te Vlieland te staan. Door sponsoring van Rederij Doeksen en het ROF ( Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid Fryslân) is het mogelijk de vrachtwagen naar het eiland te laten komen.
Provincie:
Tag(s):