dinsdag, 19. januari 2010 - 18:00

Jeugdbrandweer in actie voor Haïti

Sint Philipsland

De jeugdbrandweer van Sint Philipsland komt in actie om de medemens in het door een zware aardbeving getroffen Haïti te helpen.

Inmiddels zijn in het verwoeste gebied al tienduizenden doden geborgen en verwacht wordt dat hier nog duizenden doden bij komen. Ook zijn honderdduizenden mensen dakloos geworden daar het geweld van de aardbeving duizenden gebouwen heeft doen instorten.

Gezien de aard van de ramp en de catastrofale gevolgen is de Fliplandse jeugdbrandweer voornemens om aanstaande woensdagavond in Sint Philipsland en Anna Jacobapolder een huis-aan-huis collecte te houden.

Van 18:00 tot 21:00 uur kunt u de jeugdige brandweerlieden aan de deur verwachten met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan de noodhulp voor Haïti. Mocht u thuis niet aanwezig zijn dan is er altijd nog de mogelijkheid om uw gift die avond tussen 18:00 en 22:00 uur af te geven bij de brandweerkazerne in de Schoolstraat. De opbrengst van de collecte zal gestort worden op giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties.

Het is niet de eerste keer dat de jeugdbrandweer de noodlijdende medemens te hulp schiet. In het verleden zijn al diverse keren collectes gehouden, onder meer voor het in 1995 door overstroming getroffen Limburg en na de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000. Bij deze collectes werden destijds de mooie bedragen van respectievelijk 8800 gulden en 10.785 gulden. Ook na de tsunami in Zuidoost-Azië in 2004 werd een huis-aan-huis collecte gehouden. Toen werd het mooie bedrag opgehaald van 5552 euro, ruim 12.000 gulden. Al deze keren kan dus teruggekeken worden op een overweldigend succes.

Omdat de jonge brandweermensen de mogelijkheden niet hebben om fysiek te gaan helpen in Haïti is gekozen voor deze collecte. De jeugdbrandweer van Sint Philipsland doet dan ook een vriendelijke maar dringende oproep om aanstaande woensdagavond gul te geven om de medemens in het zwaar getroffen Haïti te kunnen helpen!!
Provincie:
Tag(s):