dinsdag, 13. juli 2010 - 21:36

Jeugdzorg kan kinderen in Flevoland steeds sneller helpen

Lelystad

Op de wachtlijsten voor jeugdzorg staat per 1 juni 2010 één kind dat langer dan negen weken wacht op jeugdzorg en geen andere vorm van zorg ontvangt. 'Het afgelopen halfjaar is de provincie er samen met Bureau Jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders in geslaagd de wachtlijst blijvend kort te houden', meldt de provincie Flevoland.

Vooral de bundeling van krachten op het gebied van ambulante zorg werpt z’n vruchten af. Kinderen krijgen in de thuissituatie momenteel vaak al binnen drie weken een vorm van jeugdzorg. Dat is minder ingrijpend voor het kind en het gezin dan behandeling in een jeugdzorginstelling.

Kinderen in beeld
De provincie en jeugdzorginstellingen hebben de afgelopen tijd voortdurend gewerkt aan het verder verbeteren van de zorglogistiek. De professionals van de Flevolandse jeugdzorginstellingen hebben de kinderen die op de wachtlijst staan, steeds beter in beeld.

Daardoor weten ze welke zorg de kinderen nodig hebben en zijn ze steeds sneller in staat om zorg op maat te bieden. Voor ieder kind wordt een plan van aanpak gemaakt waarin staat welke zorginstelling welke zorg gaat geven.

Gedeputeerde John Bos is blij met het recente lage cijfer: “We hebben de wachtlijst nu al een tijd onder controle. Dat is belangrijk, vooral voor de kinderen die zorg nodig hebben en hun ouders. De daling is vooral te danken aan de enorme inzet van de managers en medewerkers in de jeugdzorg.”

Hoge instroom
De Flevolandse jeugdzorginstellingen hebben over het eerste kwartaal een hogere instroom van jeugdigen verwerkt dan vooraf werd verwacht. Door deze aanhoudende hoge instroom blijft ook het aanbod aan residentiële zorg oftewel zorg binnen in een instelling, aandacht vragen.

De provincie wil dat beide vormen van zorg in voldoende mate aanwezig zijn in Flevoland. Samen met de zorgaanbieders wordt continu gekeken naar een zo optimaal mogelijke afstemming van vraag en aanbod.
Provincie:
Tag(s):