zondag, 2. mei 2010 - 21:00 Update: 08-07-2014 0:28

Job Cohen: 'Vrouwen moeten meer, mannen juist minder werken'

Amsterdam

Vrouwen zouden hun deeltijdbanen moeten uitbreiden, en mannen zouden juist minder uren moeten maken. Dat zei Job Cohen bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van het boek 'Aan geen gehuurde borst werd ooit een kind gevoed' van Ina Brouwer.

Mannen moeten naar 'voltijd-min', aldus Cohen. Zelf heeft hij begin jaren tachtig daarin het voortouw genomen door zijn hoogleraarschap in vier dagen te vervullen, in plaats van de gebruikelijke vijf. Cohens vrouw heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, vertelde hij. Zij stelde hem voor de keuze: samen voor de kinderen zorgen, of niet aan kinderen beginnen.

Het was niet gemakkelijk om het parttime hoogleraarschap voor elkaar te krijgen, vertelde Cohen. Destijds was het volstrekt ongebruikelijk dat mannen minder dan fulltime werkten. Maar hij vond de tijd die hij met zijn kinderen doorbracht zeer de moeite waard. 'Van bestuursvoorzitters wordt het geaccepteerd dat zij er nevenfuncties op nahouden', zei Cohen. 'Dat wordt dan juist gezien als nuttig. Dat moet op andere niveaus en voor bijvoorbeeld zorgtaken ook kunnen.'
Categorie:
Tag(s):