dinsdag, 15. juni 2010 - 22:19

Jongeren timmeren door tijdens de recessie in Drenthe

Regio

De economische recessie mag de opleiding van jonge bouwvakkers niet in de weg staan. Op initiatief van de provincie Drenthe stellen de woningbouwcorporaties zich gezamenlijk garant voor voldoende opleidingsplaatsen voor jonge vakmensen.

In Drenthe dreigde door de economische recessie, en de daardoor teruglopende bouwproductie, een tekort aan stageplekken voor jongeren te ontstaan in de bouw. Het aantal bouwprojecten is hard terug gelopen. Aannemers hebben minder ruimte voor het plaatsen van leerlingen; vaak kost het hun al moeite genoeg om eigen personeel aan het werk te houden.

Het nijpende tekort aan opleidingsplaatsen voor leerling-timmerlieden was voor gedeputeerde Janny Vlietstra (economische zaken en werkgelegenheid) begin dit jaar aanleiding om de relevante partijen in Drenthe om de tafel te roepen. ,,Juist nu is een bundeling van alle krachten nodig, om te voorkomen dat jongeren uitvallen in hun opleiding. Dat is ook in het belang van het bedrijfsleven. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als de markt de komende jaren weer aantrekt, zijn goede vakmensen weer hard nodig’’, aldus de gedeputeerde.

Het vraagt van alle bij de bouw betrokken organisaties de komende jaren extra inspanningen om de opleidingstrajecten te waarborgen. De Drentse woningcorporaties hebben de uitdaging opgepakt. Samen met het Opleidingscentrum Bouw, het Drenthe College en het Alfa College zijn afspraken gemaakt om tenminste vijftig leer-werkplekken in de bouw te garanderen.
Provincie:
Tag(s):