vrijdag, 5. februari 2010 - 9:15

Juristen interpreteren rapportages niet altijd goed

Utrecht

Rapportages door deskundigen worden door door juristen vaak niet goed begrepen blijkt uit een studie door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). De onderzoeker vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling.

Het onderzoek laat zien dat strafrechters en strafrechtadvocaten vaak foutieve interpretaties aan zulke verklaringen hechten, terwijl zij doorgaans menen de conclusies goed te begrijpen. Veelal laat het onderzoek zien dat dergelijke verklaringen vaak niet geïnterpreteerd worden zoals ze door de deskundige zijn bedoeld. Terwijl dit onderzoek zich geenszins leent voor uitspraken over de kwaliteit van individuele rechterlijke beslissingen, wordt de geconstateerde stand van zaken wel degelijk als zorgelijk voor het strafproces gekwalificeerd.

Aan het onderzoek deden 118 strafrechters en 69 strafrechtadvocaten mee. Deze werden beoordeeld om logische en correct conclussies te trekken uit onderzoeken door deskundigen.
Provincie:
Tag(s):