donderdag, 10. juni 2010 - 23:18

Kamervoorzitters adviseren Koningin

Den Haag

Koningin Beatrix heeft donderdagavond advies ingewonnen van haar vaste adviseurs, de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, René van der Linden en Gerdi Verbeet en de Vice-President van de Raad van State Herman Tjeenk Willink. Verbeet heeft de Koningin meegedeeld dat er bij de Tweede Kamer geen behoefte is aan een debat over de verkiezingsuitslag.

Vrijdag zal de Koningin op Paleis Noordeinde de fractievertegenwoordigers van de politieke partijen consulteren. De Koningin ontvangt in de ochtend de vertegenwoordigers van VVD, PvdA en PVV en ‘s middags de vertegenwoordigers van CDA, SP, D66 en GroenLinks. In de avond ontvangt zij de vertegenwoordigers van ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren.
Provincie:
Tag(s):