dinsdag, 16. februari 2010 - 20:14

Kant: 'Geen vertrouwen dat fouten Irak niet nogmaals worden gemaakt'

Den Haag

'Op basis van de conclusies die dit kabinet uit het Irakrapport trekt, kan de SP-fractie er niet op vertrouwen dat dezelfde fouten niet nogmaals worden gemaakt,' dat zegt SP-fractievoorzitter Agnes Kant in het debat over kabinetsreactie op het rapport van de commissie Davids.

Kant vroeg zich in het debat af of de minister-president nu, in dezelfde situatie, dezelfde beslissing zou nemen. 'Het kabinet aanvaardt dat met de kennis van nu voor een dergelijk optreden in Irak een adequater volkenrechtelijk mandaat nodig zou zijn geweest. Maar de kennis van nu is, dat de kennis toen al aanwezig was. Daarom vraag ik de minister-president: erkent hij dat een adequaat volkenrechtelijk mandaat ontbrak?'

De conclusie van de commissie Davids dat de regering tegenover het parlement geen volledige openheid van zaken heeft gegeven noemde Kant een politieke doodzonde. 'De reactie van het kabinet 'dat het van wijsheid had getuigd' om alle informatie te geven schiet dan ook te kort. Het was niet enkel 'wijs geweest', het had gewoon gemoeten.'
Provincie:
Tag(s):