donderdag, 8. april 2010 - 9:05

Keiharde ‘Haaglandse aanpak’ overvallen

Den Haag

Politie en justitie gaan alles op alles zetten om de stijging van het aantal overvallen in Haaglanden een halt toe te roepen en de pakkans van daders te vergroten.

Kern van de Haaglandse aanpak is de komst van een speciaal overvallenteam, waarin ruim 20 rechercheurs samenwerken.

Ook wordt het toezicht op zogenoemde hotspots verscherpt en gaat het korps potentiële daders letterlijk en figuurlijk dicht op de huid zitten. In de regio Haaglanden steeg het aantal overvallen in 2009 met 23% ten opzichte van 2008. “Met deze aanpak willen we het tij keren”, benadrukt korpschef Henk van Essen.

Met de Haaglandse aanpak wordt invulling gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt tussen korpsbeheerder Jozias van Aartsen, hoofdofficier van justitie Theo Hofstee en korpschef Henk van Essen, om deze vorm van criminaliteit keihard de kop in te drukken. Hofstee kondigt de inzet aan van bijzondere opsporingsmiddelen en zwaardere strafeisen. Ook worden ondernemers, huiseigenaren en woningbouwcorporaties gewezen op de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om overvallen tegen te gaan.

Traumatische ervaring

De korpschef benadrukt: “Een overval is een traumatische ervaring; voor slachtoffers, maar ook voor andere betrokkenen. Een woningoverval bijvoorbeeld heeft vaak impact op een hele straat of buurt.” Het speciale overvallenteam – bestaande uit 20 tactische rechercheurs, analisten en forensische rechercheurs – vormt de kern van de Haaglandse aanpak. Het team gaat zich uitsluitend bezig houden met het oplossen van overvallen en het aanhouden van de daders.

Luis in pels van overvaller

Om de pakkans van overvallers te vergroten, gaan politieagenten eveneens extra surveilleren, in het bijzonder op plaatsen waar veel overvallen worden gepleegd. Daarnaast richt de politie zich met een zogenoemde ‘persoonsgerichte aanpak’ op potentiële daders, zoals mensen die in het verleden al eens een overval, straatroof of diefstal met geweld hebben gepleegd. Van Essen: “We gaan hen dicht op de huid zitten, een ‘luis in hun pels’ zijn. En als we een dader op het oog hebben, zullen we er alles aan doen om zijn achilleshiel te ontdekken. We brengen zijn verleden in kaart, maar ook zijn huidige doen en laten.”

Maximale inzet bijzondere opsporingsmiddelen

In het kader van de overvallenaanpak hebben politie en Openbaar Ministerie (OM) afspraken gemaakt over onder meer de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen (zoals telefoontaps en de inzet van een observatieteam). Aan het team wordt door het Openbaar Ministerie een speciale ‘overvallenofficier van justitie’ toegevoegd. Daarnaast zal het OM hogere straffen eisen. Daarbij zullen er sneller en meer opsporingsberichten van overvallers verspreid worden, om zo de pakkans te vergroten.
Provincie:
Tag(s):