dinsdag, 15. juni 2010 - 15:26

Klaar voor de stad?

Sneek

De gemeente Sneek is actief bezig om mensen meer en structureel in beweging te brengen en te houden. Om dit te bereiken ontwikkelt de gemeente allerlei projecten en activiteiten vanuit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en de Impuls Brede scholen.

"Vanuit de Impuls Brede scholen bieden we de brede scholen een sport en cultuur aanbod aan. Met het NASB willen we de gezondheid van te weinig actieve burgers stimuleren door hen activiteiten aan te bieden op het gebied van sport, spel, fitness en beweging in het ‘gewone’ dagelijkse leven." Aldus de gemeente.

Met te weinig actieve burgers worden mensen bedoeld die de beweegnorm niet halen. Voor jeugd is de norm dagelijks 2 x 30 minuten matig intensieve lichamelijke activiteit. Voor volwassenen is het 30 minuten matig intensieve lichamelijke activiteit op ten minste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week.

"We proberen voor zowel jeugd, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking activiteiten te bieden. Daar wil de gemeente graag de bewoners van Sneek bij betrekken. We willen van jullie weten welk idee bij jou leeft om Sneek in beweging te krijgen!"


Iedereen kon zich zaterdag 12 juni al van zijn sportieve kant laten zien in het centrum van Sneek. Op het Schaapmarktplein konden jong en oud zich uitleven op een springkussen en een mobiele klimwand. Daarnaast werd deze aandacht gebruikt om het project ‘Klaar voor de stad?’ onder de aandacht te brengen. Op straat werd de dialoog aangegaan met inwoners met de vraag, ‘hoe krijgen we meer beweging in Sneek?’. Tijdens deze gesprekken kwamen bij inwoners van Sneek al enkele goede ideeën opborrelen.

‘Klaar voor de stad?’ is een prijsvraag waaraan iedereen kan meedoen. Het gaat erom wie het beste idee heeft om Sneek in beweging te krijgen. Deelnemers kunnen via de website www.knalgoedidee.nl hun idee opsturen. Het idee dat door de jury als beste wordt verkozen, wordt uitgevoerd. Bedenk wel dat jouw idee dus praktisch uitvoerbaar moet zijn. Wees daarom creatief, sportief én realistisch. Des te groter is de kans dat jouw idee in het echt wordt uitgevoerd. Stuur je idee in vóór 1-11-2010!
Provincie:
Tag(s):