donderdag, 8. juli 2010 - 21:55

Komst nieuw modern Thialf onzeker

Heerenveen

Of de provincie geld steekt in een nieuw of gerenoveerd Thialf hangt sterk af van wat de KNSB en andere partijen er voor over hebben. Dat staat in de aangepaste notitie over de rol van de provincie Fryslân in het project ‘Heerenveen, Stad van Sport’. Voordat de provincie een financiële bijdrage overweegt, moeten de beide varianten nieuwbouw en renovatie zijn uitgewerkt, en doorgerekend door een onafhankelijk bureau.

In mei van dit jaar bespraken Provinciale Staten al eens over de rol van de provincie in het project ‘Heerenveen, Stad van Sport’, waar het nieuwe Thialf deel van uitmaakt. De Staten gaven toen aan op een aantal vragen nog antwoord te willen van het College.

Dat antwoord ligt er nu in de vorm van een aangepaste notitie. Uitgangspunt voor de provincie blijft dat het nieuwe of vernieuwde Thialf in Nederland als toonaangevende ijsbaan voor de organisatie van grote toernooien de concurrentie aankan met ijsbanen in het buitenland.

Verder wil het College een eventuele financiële bijdrage aan een nieuw of vernieuwd Thialf bekijken in het licht van een aantal ontwikkelingen in Heerenveen. Eén daarvan is de status van Heerenveen als Centrum voor topsport en onderwijs. Een andere is de vraag hoe het huidige Thialf en de beoogde locatie van een geheel nieuw Thialf goed bereikbaar is, ook met openbaar vervoer.

De provincie zal meer waarde toekennen aan Thialf naarmate het stadion meer bijdraagt aan innovaties in energiebesparing. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van breedte- en topsport en de bevordering van gezondheid.

Voordat de provincie een financiële bijdrage overweegt, moet zowel de variant om de huidige ijsbaan te renoveren als een geheel nieuw Thialf zijn uitgewerkt. Vervolgens moeten beide varianten worden doorgerekend door een onafhankelijk bureau. Een bijdrage aan de duurste variant, een geheel nieuw Thialf, neemt de provincie alleen in overweging als het Rijk en de schaatsbond substantieel meedoen.
Provincie:
Tag(s):