maandag, 17. mei 2010 - 10:44

Koningin brengt staatsbezoek aan Noorwegen

Hare Majesteit de Koningin brengt op uitnodiging van Zijne Majesteit Koning Harald V van dinsdag 1 tot en met donderdag 3 juni een staatsbezoek aan Noorwegen.

Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken vergezelt de Koningin. De Koningin wordt tijdens het gehele bezoek begeleid door de Koning en de Koningin van Noorwegen.

Het staatsbezoek vindt plaats in Oslo en Bergen. Tijdens het bezoek staan energie, duurzame visserij, arbeidsparticipatie en integratie centraal. Zo vindt onder meer een ontmoeting plaats tussen het Nederlandse en Noorse bedrijfsleven, waar gesproken wordt over verdere samenwerking op het gebied van energie en visserij. Het staatsbezoek is een bevestiging van de goede betrekkingen tussen beide landen.

Het staatsbezoek begint op 1 juni in de haven van Oslo, waar de Koningin aankomt met het Luchtverdedigings- en Commandofregat Hr.Ms. Tromp. Hiermee wordt de militaire samenwerking tussen Noorwegen en Nederland tot uitdrukking gebracht. De Koningin wordt ceremonieel welkom geheten met militair eerbetoon.

Na een lunch op het Koninklijk Paleis legt de Koningin een krans bij het Nationale Monument op het terrein van de Akershus Vesting. Aansluitend heeft de Koningin een ontmoeting met de voorzitter van het Noorse parlement. 's Avonds biedt de Koning een staatsbanket aan in zijn paleis. Tijdens het staatsbanket houden beide staatshoofden een toespraak.

De tweede dag van het staatsbezoek begint in het beursgebouw, waar de Koningin een bijeenkomst bijwoont over de grote participatie van vrouwen in het Noorse arbeidsproces. Noorwegen kent bijvoorbeeld een wet die stelt dat 40% van de bestuursfuncties in overheidsbedrijven en beursgenoteerde ondernemingen bekleed moeten worden door vrouwen. Aansluitend brengt de Koningin een bezoek aan de Bjørnholt School, waar zij zich laat informeren over integratie en het voorkomen van schooluitval. De moderne school grenst aan een multiculturele wijk.

In het Akershus Kasteel wordt de Koningin ontvangen door vice-minister-president Halvorsen voor de regeringslunch. Vervolgens woont zij een gesprek bij tussen CEO´s uit het Nederlandse en het Noorse bedrijfsleven, geleid door minister Van der Hoeven van Economische Zaken en de Noorse minister voor Petroleum en Energie, de heer Riis-Johansen. In de namiddag vindt in het Rådhuset een ontvangst plaats voor de Nederlandse gemeenschap. 's Avonds biedt de Koningin in het operagebouw aan Noorse genodigden een dansvoorstelling aan van het Nederlands Dans Theater II.

Donderdag 3 juni vertrekt de Koningin naar Bergen, waar zij na aankomst een korte stadswandeling maakt door Bryggen, een haven- en handelswijk uit de Middeleeuwen die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. Aansluitend woont de Koningin aan boord van het kustwachtschip Zr.Ms. Bergen een gesprek bij over duurzame visserij.

Bij dit gesprek zijn wetenschappers van het maritiem onderzoeksinstituut van Bergen en vertegenwoordigers van het Nederlandse en Noorse bedrijfsleven aanwezig. Tijdens het staatsbezoek organiseert het Visserij Innovatie Platform van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een aantal bijeenkomsten voor experts in de visserij.

In de middag luncht de Koningin met de burgemeester van Bergen in het panoramische Fløien Folkerestaurant. Het bezoek wordt afgesloten met een kort pianoconcert in Troldhaugen, het voormalige woonhuis van de Noorse componist Edvard Grieg.
Provincie:
Tag(s):