woensdag, 24. maart 2010 - 11:51

Kroon vernietigt zondagsopening winkels Westland

Den Haag

De Kroon, op voordracht van minister Van der Hoeven van Economische Zaken en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Westland om de winkels elke zondag te mogen openen, vernietigd.

Burgemeester Van der Tak van Westland had verzocht om de vernietiging van het Raadsbesluit, omdat dat strijdig is met de Winkeltijdenwet (WTW).

De Gemeenteraad van Westland wil dat de winkels elke zondag open kunnen zijn. Volgens de WTW mogen winkels alleen elke zondag open als gemeenten toeristisch zijn. In Westland is dit niet het geval. De gemeenteraad van Westland heeft niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van toeristische aantrekkingskracht in de gemeente, waarmee het Westland zich in betekenende mate onderscheidt van andere gemeenten. Dit is wel vereist om gebruik te kunnen maken van de toerismebepaling.

Minister Van der Hoeven wijst op het belang van het naleven van de regels. “We hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat ‘Het oneigenlijke gebruik van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet ter verruiming van het aantal koopzondagen wordt tegengegaan’, daar is hier duidelijk sprake van”.
Provincie:
Tag(s):