maandag, 23. augustus 2010 - 19:55

Kustversterking.nl in de lucht

Dijken en duinen in Nederland moeten een superstorm kunnen weerstaan. Om daarvoor te zorgen, werkt waterschap Scheldestromen i.o. volop aan de Zeeuwse kust. Zo houdt iedereen in onze provincie droge voeten. Informatie over de verschillende projecten staat vanaf nu op de speciale website kustversterking.nl.

Op de website zijn naast algemene informatie over de projecten, ook de laatste nieuwtjes te vinden. Zo zijn er excursies naar de Herdijkte Zwarte Polder, is er een prijsvraag rondom Nolle-Westduin en blikken we terug op het Zandfeest in Nieuwvliet-Groede. Ook onderwerpen zoals de schaderegeling en uitleg over de toetsing hebben een plek op de website.

Kustversterking.nl vervangt de internetpagina’s van waterschap Zeeuwse Eilanden en water-schap Zeeuws-Vlaanderen die over de kustversterking gaan. Door de vele projecten door heel de provincie, was de informatie versnipperd. Nu er een speciale website is, kan iedereen meteen zien waar het waterschap aan het werk is.
Provincie:
Tag(s):