woensdag, 24. maart 2010 - 8:40

Kustwacht krijgt nieuwe hangar op Schiphol

Schiphol

Op Schiphol-Oost wordt woensdag 31 maart de nieuwe hangar van de Kustwacht geopend. De hangar biedt plaats aan de twee Kustwachtvliegtuigen van het type Dornier-228-212 en aan een accommodatie voor de vliegers en waarnemers die de toestellen bemannen.

In de nieuwe accommodatie zijn twee kantoorruimtes, vier slaapkamers, een woonkamer met keuken en een vergaderruimte gevestigd. Dit is noodzakelijk omdat, in geval van calamiteiten, één van de vliegtuigen binnen 90 minuten in de lucht moet zijn en de bemanning dus nabij de vliegtuigen geaccommodeerd dient te worden.

Het streven is om in de toekomst een alarmeringsstatus van 60 minuten te hanteren, zodat binnen een uur gevlogen kan worden als de omstandigheden daar om vragen. Dit zal de doelmatigheid van de Kustwachtvliegtuigen zeer verhogen.

Tijdens een vlucht zijn altijd twee vliegers en twee waarnemers aan boord. De vliegers vallen onder de Koninklijke Luchtmacht, die ook de toestellen beheert. Van de waarnemers is er één van Rijkswaterstaat, gespecialiseerd in milieuovertredingen op zee.

De andere waarnemer komt uit een poule van Politie, Douane en Koninklijke Marechaussee. Hij houdt zich bezig met handhaving, zoals grensbewaking, visserij-inspecties, zoeken naar verdachte schepen en de naleving van verkeersregels.

Jaarlijks wordt ongeveer 2200 uur gevlogen boven de Noordzee, waarvan 1500 uur t.b.v. het milieu. Daarnaast worden de toestellen ingezet bij reddingsacties en rampen- en incidentbestrijding.

De opening wordt verricht door de Directeur Kustwacht, Kapitein-ter-Zee C.J.H. Trimpe Burger, Luitenant-Kolonel J.M.H. Colson van de Koninklijke Luchtmacht en de heer G.B.A. van Deursen, Directeur van de Firma JetSupport B.V., de firma die de toestellen in onderhoud heeft.
Provincie:
Tag(s):