woensdag, 6. januari 2010 - 13:58

Laatste waarschuwing voor illegale kamerverhuurder

Vlissingen

De gemeente Vlissingen geeft de eigenaar van een pand in de Clijverstraat waar illegaal kamers worden verhuurd, een laatste waarschuwing.

De eigenaar moet binnen vier weken de kamerverhuur staken. Geeft hij hieraan geen gehoor, dan krijgt hij een dwangsom opgelegd van € 2.500 per week. Als hij de wet blijft negeren, kan de dwangsom oplopen tot € 50.000. Uiteindelijk kan de gemeente het pand ontruimen en verzegelen.

Voor de gemeente is deze laatste waarschuwing de volgende stap in de aanpak om de illegale kamerverhuur tegen te gaan. De eigenaar van het pand in de Clijverstraat is niet de enige die deze laatste waarschuwing krijgt. De gemeente is momenteel ook met tientallen andere panden bezig.

De gemeente pakt de illegale kamerverhuur sinds juli 2008 structureel aan. Eigenaren van panden waarvan wordt vermoed dat er illegaal kamers worden verhuurd, worden aangeschreven en, als er aanleiding toe is, bezocht door een inspecteur van de gemeente. Als de gemeente illegale verhuur constateert, zal de eigenaar of verhuurder erop worden gewezen dat hij binnen een wettelijke termijn de juiste vergunning moet aanvragen of de kamerverhuur moet staken. Blijft hij onder dezelfde omstandigheden kamers verhuren, dan volgen verdere bestuursrechtelijke maatregelen. Het opleggen van een dwangsom en het uiteindelijk verzegelen van een pand zijn de laatste stappen die de gemeente kan nemen.

B&W stelde in 2008 ook een zogenaamd moratorium in voor een deel van de stad, waarin onder meer de Clijverstraat ligt. Dit houdt in dat er in dat gebied geen nieuwe kamerverhuurpanden bij mogen komen om overlast te voorkomen. De eigenaar van het pand in de Clijverstraat, die nu een laatste waarschuwing krijgt, is hier met kamerverhuur begonnen nadat het moratorium is ingesteld. Legalisatie in deze situatie is dan ook niet mogelijk.

Het zijn vooral tijdelijke arbeidsmigranten die in de illegale kamerverhuur terechtkomen. Vlissingen telt naar schatting 1.500 tot 2.000 arbeidsmigranten. De gemeente vindt de aanpak van illegale verhuur erg belangrijk om slechte en onveilige woonsituaties en overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom werkt de gemeente niet alleen aan de handhaving van de regels, de gemeente onderzoekt bijvoorbeeld ook samen met een ondernemer de mogelijkheid om twee hotelschepen te plaatsen voor de huisvesting van legale arbeidsmigranten.
Provincie:
Tag(s):